Cộng hòa Séc
Collection
  Giá

   Bình Bông Alice 5130

   Giá chỉ từ: 330,000 
   Kích thước N/A
   Xuất xứ

   HOA VĂN

   BÌNH VẼ MÀU HỌA TIẾT HOA TULIP, DÁNG CON SÂU, MẠ VÀNG DÁNG CON SÂU ĐẮP NỔI HỌA TIẾT HOA MAI, MẠ VÀNG DÁNG CON SÂU HỌA TIẾT KHÁNH CÁT TƯỜNG ĐẮP NỔI HOA CỔ ĐIỂN, MẠ VÀNG DÁNG CON SÂU VẼ MÀU VÂN XANH LÁ, MẠ VÀNG DÁNG CON SÂU, ĐẮP NỔI CHÙM HOA CỔ ĐIỂN, VẼ MÀU XANH DƯƠNG, MẠ VÀNG DÁNG CON SÂU, KHÁNH CÁT TƯỜNG XANH LÁ, ĐẮP NỔI HOA CỔ ĐIỂN, PHÔI TRƠN

   Chất liệu

   CHIỀU CAO

   25cm

   Bình Bông Arezzo CRYSTAL BOHEMIA

   Giá chỉ từ:
   Thương hiệu

   Bộ sưu tập

   Chất liệu

   Xuất xứ

   CHIỀU CAO

   28cm, 33cm

   Bình bông Blade CRYSTAL BOHEMIA

   1,495,000 
   Thêm vào giỏ hàng
   Thương hiệu

   Bộ sưu tập

   Xuất xứ

   Chất liệu

   CHIỀU CAO

   30cm

   Màu sắc

   Bình Bông Chân Cao Pha Lê Garden CAESAR CRYSTAL

   17,025,000 
   Thương hiệu

   Bộ sưu tập

   Xuất xứ

   Chất liệu

   Màu sắc

   CHIỀU CAO

   50.5cm, 58.5cm

   Bình Bông Christie CRYSTAL BOHEMIA

   1,376,000 
   Thương hiệu

   Bộ sưu tập

   Chất liệu

   Xuất xứ

   Kích thước

   Dáng X, Dáng B

   Bình Bông Có Chân Fortune CRYSTAL BOHEMIA

   2,924,000 
   Thêm vào giỏ hàng
   Thương hiệu

   Bộ sưu tập

   Chất liệu

   Xuất xứ

   CHIỀU CAO

   41.5cm

   Bình Bông Có Chân Magma CRYSTAL BOHEMIA

   Giá chỉ từ: 1,220,000 
   Thương hiệu

   Bộ sưu tập

   Xuất xứ

   Chất liệu

   CHIỀU CAO

   29cm, 33cm

   Bình Bông Có Chân Panel CRYSTAL BOHEMIA

   Giá chỉ từ: 2,475,000 
   Thương hiệu

   Bộ sưu tập

   Chất liệu

   Xuất xứ

   CHIỀU CAO

   27cm, 36cm

   HOA VĂN

   MÀI HOẠ TIẾT DẢI RUY BĂNG, MÀI HOẠ TIẾT HOA CÚC 4 CẠNH, PHÔI TRƠN

   Bình Bông Có Chân Prince CRYSTAL BOHEMIA

   1,271,000 
   Thêm vào giỏ hàng
   Thương hiệu

   Bộ sưu tập

   Xuất xứ

   Chất liệu

   CHIỀU CAO

   30.5cm

   Màu sắc

   Bình Bông Colosseum (B) CRYSTAL BOHEMIA

   Giá chỉ từ: 815,000 
   Thương hiệu

   Bộ sưu tập

   Xuất xứ

   Chất liệu

   CHIỀU CAO

   25.5cm, 30.5cm

   HOA VĂN

   BÔNG HOA, MÀI KHUYẾT, PHÔI TRƠN

   Màu sắc

   Bình Bông Colosseum (X) CRYSTAL BOHEMIA

   Giá chỉ từ: 1,000,000 
   Thương hiệu

   Bộ sưu tập

   Xuất xứ

   Chất liệu

   CHIỀU CAO

   30.5cm, 35.5cm

   Màu sắc

   Bình Bông Diamante CRYSTAL BOHEMIA

   1,100,000 
   Kích thước N/A
   Thương hiệu

   Bộ sưu tập

   Xuất xứ

   Chất liệu

   CHIỀU CAO

   35.5cm

   HOA VĂN

   BÌNH MÀI TIA ĐAN XÉO, DÁNG LOE, MIỆNG BÌNH RẺ CÁNH QUẠT, BÌNH MÀI TIA, DÁNG LOE, MIỆNG BÌNH RẺ CÁNH QUẠT

   Bình Bông Diamond CRYSTAL BOHEMIA

   1,229,000 
   Thêm vào giỏ hàng
   Thương hiệu

   Bộ sưu tập

   Xuất xứ

   Chất liệu

   CHIỀU CAO

   28cm

   Màu sắc

   Bình Bông Flora AURUM CRYSTAL

   1,405,000 
   Thêm vào giỏ hàng
   Thương hiệu

   Bộ sưu tập

   Xuất xứ

   CHIỀU CAO

   28cm

   Chất liệu

   Bình Bông Florera CRYSTAL BOHEMIA

   Giá chỉ từ: 2,804,000 
   Thương hiệu

   Bộ sưu tập

   Xuất xứ

   Chất liệu

   HOA VĂN

   BÌNH MÀI SỌC, DÁNG LOE, TỨ GIÁC, BÌNH MÀI TIA ĐAN XÉO, DÁNG LOE, MIỆNG BÌNH RẺ CÁNH QUẠT

   CHIỀU CAO

   35.5cm

   Màu sắc

   Bình Bông Globus CRYSTAL BOHEMIA

   899,000 
   Thêm vào giỏ hàng
   Thương hiệu

   Xuất xứ

   Chất liệu

   CHIỀU CAO

   30.5cm

   Màu sắc

   Bình Bông Labyrinth CRYSTAL BOHEMIA

   Giá chỉ từ: 729,000 
   Thương hiệu

   Bộ sưu tập

   Xuất xứ

   Chất liệu

   CHIỀU CAO

   30.5cm, 35.5cm, 40.5 cm, 8KC86 – 30.5cm

   Màu sắc

   Bình Bông Lady AURUM CRYSTAL

   3,645,000 
   Bộ sưu tập

   Thương hiệu

   Xuất xứ

   Chất liệu

   CHIỀU CAO

   45.5cm

   Màu sắc

   ,