RONA
Thêm vào giỏ hàng

Bộ 4 Ly Champagne Piccolo RONA

440,000 

Bộ 4 Ly High Ball Luxury Diamond RONA

1,648,000 
Thêm vào giỏ hàng

Bộ 4 Ly Rượu Mạnh Jasper RONA

314,000 

Bộ 4 Ly Rượu Vang Charisma RONA

Giá chỉ từ: 525,000 
Thêm vào giỏ hàng

Bộ 4 Ly Vang Jasper RONA

462,000 
Thêm vào giỏ hàng

Bộ 4 Ly Vang Piccolo RONA

467,000 
Thêm vào giỏ hàng

Bộ 4 Ly Vang Select RONA

790,000 

Bộ 4 Ly Whisky Luxury Diamond RONA

1,648,000 

Bộ 6 Ly Bia Craft mix RONA

Giá chỉ từ: 617,000 
Thêm vào giỏ hàng

Bộ 6 Ly Brandy/Cognac Lucia RONA

429,000 
Thêm vào giỏ hàng

Bộ 6 Ly Champagne Edition RONA

683,000 
Thêm vào giỏ hàng

Bộ 6 ly champagne Premium One RONA

3,717,000 
Thêm vào giỏ hàng

Bộ 6 Ly Champagne Swan RONA

677,000 
Thêm vào giỏ hàng

Bộ 6 Ly Goblet Uống Nước Edition RONA

627,000 
LY RƯỢU MARTINI 2911 - (2911)
Thêm vào giỏ hàng

Bộ 6 Ly Martini Magnum RONA

495,000 
Thêm vào giỏ hàng

Bộ 6 Ly Rượu Mạnh Edition RONA

510,000 

Bộ 6 Ly Rượu Mạnh Grappa RONA

520,000 
Thêm vào giỏ hàng

Bộ 6 Ly Rượu Vang Orbital RONA – Ultra Light

1,439,000