Hiển thị tất cả 10 kết quả

Crystalex

Bộ 4 Ly Bia BAR BEER CRYSTALEX

327,000 
Thêm vào giỏ hàng
Thương hiệu

Bộ sưu tập

Xuất xứ

Chất liệu

Dung tích

300ml

Màu sắc

Bộ 6 Ly Bia Betty CRYSTALEX

Giá chỉ từ: 468,000 
Thương hiệu

Bộ sưu tập

Xuất xứ

Chất liệu

HOA VĂN

MẠ PLATIN HỌA TIẾT HOA MAI, 2 VIỀN VÀNG, MÀI KHUYẾT, MÀI KHUYẾT PHUN CÁT, PHÔI TRƠN

Dung tích

365ml

Bộ 6 Ly Bia Gina CRYSTALEX

Giá chỉ từ: 486,000 
Thương hiệu

Bộ sưu tập

Xuất xứ

Chất liệu

HOA VĂN

BỘ 6 MÀU, MẠ PLATIN HỌA TIẾT HOA MAI, 2 VIỀN VÀNG, MÀI KHUYẾT, MÀI KHUYẾT VIỀN VÀNG, PHÔI TRƠN

Dung tích

210ml, 260ml, 350ml

Bộ 6 Ly Brandy/Cognac Diana CRYSTALEX

Giá chỉ từ: 449,000 
Thương hiệu

Bộ sưu tập

Xuất xứ

Chất liệu

HOA VĂN

MẠ PLATIN, KHẮC HOA MAI, VIỀN VÀNG, MÀI HỌA TIẾT CHÙM NHO, PHÔI TRƠN

Dung tích

250ml

Bộ 6 Ly Rượu Mạnh Gina CRYSTALEX

Giá chỉ từ: 401,000 
Thương hiệu

Bộ sưu tập

Xuất xứ

Chất liệu

HOA VĂN

BỘ 6 MÀU, MẠ PLATIN, KHẮC HOA MAI, VIỀN VÀNG, PHÔI TRƠN

Dung tích

60ml

Bộ 6 Ly Rượu Vang Gina CRYSTALEX

Giá chỉ từ:
Thương hiệu

Bộ sưu tập

Xuất xứ

Chất liệu

HOA VĂN

MẠ PLATIN HỌA TIẾT HOA MAI, 2 VIỀN VÀNG, MẠ VÀNG HỌA TIẾT DÂY HOA CÚC, MẠ VÀNG, KHẮC HOA NƠ CÓ VIỀN, MÀI KHUYẾT, PHUN CÁT CHÂN LY, PHÔI TRƠN

Dung tích

150ml, 230ml, 340ml

Bộ 6 Ly Shot Rượu Mạnh Bar Trio CRYSTALEX

338,000 
Thêm vào giỏ hàng
Thương hiệu

Bộ sưu tập

Xuất xứ

Chất liệu

Dung tích

60ml

Màu sắc

Bộ 6 Ly Shot, Rượu Mạnh Barline CRYSTALEX

Giá chỉ từ: 322,000 
Thương hiệu

Bộ sưu tập

Xuất xứ

HOA VĂN

BỘ 6 MÀU, MẠ PLATIN HỌA TIẾT HOA MAI, 2 VIỀN VÀNG, PHÔI TRƠN

Dung tích

35ml, 50ml

Màu sắc

Bộ 6 Ly Vang Amoroso Crystalex

680,000 
Thêm vào giỏ hàng
Thương hiệu

Bộ sưu tập

Xuất xứ

Chất liệu

Dung tích

280ml

Bộ 6 Ly vang Burgundy Siesta Crystalex

660,000 
Thêm vào giỏ hàng
Thương hiệu

Bộ sưu tập

Xuất xứ

Chất liệu

Dung tích

540ml