Hiển thị 1–18 của 93 kết quả

Crystal Bohemia

Bình Bông Arezzo CRYSTAL BOHEMIA

Giá chỉ từ:
Thương hiệu

Bộ sưu tập

Chất liệu

Xuất xứ

CHIỀU CAO

28cm, 33cm

Bình bông Blade CRYSTAL BOHEMIA

1,495,000 
Thương hiệu

Bộ sưu tập

Xuất xứ

Chất liệu

CHIỀU CAO

30cm

Màu sắc

Bình Bông Christie CRYSTAL BOHEMIA

1,376,000 
Thương hiệu

Bộ sưu tập

Chất liệu

Xuất xứ

Kích thước

Dáng X, Dáng B

Bình Bông Có Chân Fortune CRYSTAL BOHEMIA

2,924,000 
Thêm vào giỏ hàng
Thương hiệu

Bộ sưu tập

Chất liệu

Xuất xứ

CHIỀU CAO

41.5cm

Bình Bông Có Chân Magma CRYSTAL BOHEMIA

Giá chỉ từ: 1,220,000 
Thương hiệu

Bộ sưu tập

Xuất xứ

Chất liệu

CHIỀU CAO

29cm, 33cm

Bình Bông Có Chân Panel CRYSTAL BOHEMIA

Giá chỉ từ: 2,475,000 
Thương hiệu

Bộ sưu tập

Chất liệu

Xuất xứ

CHIỀU CAO

27cm, 36cm

HOA VĂN

MÀI HOẠ TIẾT DẢI RUY BĂNG, MÀI HOẠ TIẾT HOA CÚC 4 CẠNH, PHÔI TRƠN

Bình Bông Colosseum (B) CRYSTAL BOHEMIA

Giá chỉ từ: 815,000 
Thương hiệu

Bộ sưu tập

Xuất xứ

Chất liệu

CHIỀU CAO

25.5cm, 30.5cm

HOA VĂN

BÔNG HOA, MÀI KHUYẾT, PHÔI TRƠN

Bình Bông Colosseum (X) CRYSTAL BOHEMIA

Giá chỉ từ: 1,000,000 
Thương hiệu

Bộ sưu tập

Xuất xứ

Chất liệu

CHIỀU CAO

30.5cm, 35.5cm

Bình Bông Diamante CRYSTAL BOHEMIA

1,100,000 
Kích thước N/A
Thương hiệu

Bộ sưu tập

Xuất xứ

Chất liệu

CHIỀU CAO

35.5cm

HOA VĂN

BÌNH MÀI TIA ĐAN XÉO, DÁNG LOE, MIỆNG BÌNH RẺ CÁNH QUẠT, BÌNH MÀI TIA, DÁNG LOE, MIỆNG BÌNH RẺ CÁNH QUẠT

Bình Bông Florera CRYSTAL BOHEMIA

Giá chỉ từ: 2,804,000 
Thương hiệu

Bộ sưu tập

Xuất xứ

Chất liệu

HOA VĂN

BÌNH MÀI SỌC, DÁNG LOE, TỨ GIÁC, BÌNH MÀI TIA ĐAN XÉO, DÁNG LOE, MIỆNG BÌNH RẺ CÁNH QUẠT

CHIỀU CAO

35.5cm

Màu sắc

Bình Bông Labyrinth CRYSTAL BOHEMIA

Giá chỉ từ: 729,000 
Thương hiệu

Bộ sưu tập

Xuất xứ

Chất liệu

CHIỀU CAO

30.5cm, 35.5cm, 40.5 cm, 8KC86 – 30.5cm

Bình Bông Lucia CRYSTAL BOHEMIA

Giá chỉ từ: 1,020,000 
Thương hiệu

Bộ sưu tập

Xuất xứ

Chất liệu

Màu sắc

CHIỀU CAO

30.5cm, 35.5cm

Bình Bông Neptune (B) CRYSTAL BOHEMIA

Giá chỉ từ: 885,000 
Thương hiệu

Bộ sưu tập

Chất liệu

Xuất xứ

CHIỀU CAO

25.5cm, 30.5cm

Bình Bông Neptune (X) CRYSTAL BOHEMIA

Giá chỉ từ: 853,000 
Thương hiệu

Bộ sưu tập

Chất liệu

Xuất xứ

CHIỀU CAO

26.5cm, 32cm

Bình Bông Nhỏ Small Vases CRYSTAL BOHEMIA

Giá chỉ từ: 231,000 
Thương hiệu

Bộ sưu tập

Xuất xứ

Chất liệu

CHIỀU CAO

15cm, 21cm, 17cm

Bình Bông Okinawa CRYSTAL BOHEMIA

Giá chỉ từ: 1,003,000 
Thương hiệu

Bộ sưu tập

Xuất xứ

Chất liệu

CHIỀU CAO

25.5cm, 30cm

Bình Bông Orbit (X) CRYSTAL BOHEMIA

955,000 
Thêm vào giỏ hàng
Thương hiệu

Bộ sưu tập

Xuất xứ

Chất liệu

CHIỀU CAO

31.5cm

Màu sắc

Bình Bông Patriot CRYSTAL BOHEMIA

Giá chỉ từ: 1,667,000 
Thương hiệu

Bộ sưu tập

Xuất xứ

Màu sắc

,

CHIỀU CAO

33cm