Showing all 4 results

Giá chỉ từ: 1,196,000 
  • MẠ VÀNG DÁNG CON SÂU ĐẮP NỔI HỌA TIẾT HOA MAI
  • MẠ VÀNG DÁNG CON SÂU HỌA TIẾT KHÁNH CÁT TƯỜNG ĐẮP NỔI HOA CỔ ĐIỂN
  • MẠ VÀNG DÁNG CON SÂU VẼ MÀU VÂN XANH LÁ
  • MẠ VÀNG DÁNG CON SÂU, ĐẮP NỔI CHÙM HOA CỔ ĐIỂN, VẼ MÀU XANH DƯƠNG
  • MẠ VÀNG DÁNG CON SÂU, KHÁNH CÁT TƯỜNG XANH LÁ, ĐẮP NỔI HOA CỔ ĐIỂN
  • 25cm
 • Xóa
Giá chỉ từ: 2,564,000 
  • MẠ VÀNG 6 CẠNH, ĐẮP NỔI HOA CỔ ĐIỂN
  • 20.5cm
  • 25cm
  • 30cm
 • Xóa
Giá chỉ từ: 3,622,000 
  • MẠ VÀNG HỌA TIẾT CON BƯỚM, DẮP NỔI HOA CỔ ĐIỂN, DÁNG TỨ GIÁC
  • MẠ VÀNG HỌA TIẾT NHÀNH HOA
  • MẠ VÀNG HỌA TIẾT VERSACE MẶT CHIẾN BINH, DÁNG TỨ GIÁC
  • MẠ VÀNG HỌA TIẾT VERSACE, DÁNG TỨ GIÁC
  • 30.5cm
  • 35.5cm
 • Xóa
Giá chỉ từ: 1,823,000 
  • MẠ VÀNG 3 CẠNH, ĐẮP NỔI HOA CỔ ĐIỂN
  • MẠ VÀNG 6 CẠNH, ĐẮP NỔI HOA CỔ ĐIỂN
  • 20.5cm
  • 25cm
  • 30cm
 • Xóa