Hiển thị 1–18 của 30 kết quả

BÌNH BÔNG THỦY TINH

BÌNH MẠ VÀNG 26087 THUỶ TINH MÀU

Giá chỉ từ: 960,000 
HOA VĂN

MẠ VÀNG THUỶ TINH MÀU ĐỎ, ĐẮP NỔI CHÙM 3 HOA CỔ ĐIỂN, MẠ VÀNG THUỶ TINH MÀU XANH, ĐẮP NỔI CHÙM 3 HOA CỔ ĐIỂN

Màu sắc

,

CHIỀU CAO

BÌNH MẠ VÀNG 5130 DÁNG CON SÂU – (5130)

Giá chỉ từ: 1,073,000 
HOA VĂN

MẠ VÀNG DÁNG CON SÂU ĐẮP NỔI HỌA TIẾT HOA MAI, MẠ VÀNG DÁNG CON SÂU HỌA TIẾT KHÁNH CÁT TƯỜNG ĐẮP NỔI HOA CỔ ĐIỂN, MẠ VÀNG DÁNG CON SÂU VẼ MÀU VÂN XANH LÁ, MẠ VÀNG DÁNG CON SÂU, ĐẮP NỔI CHÙM HOA CỔ ĐIỂN, VẼ MÀU XANH DƯƠNG, MẠ VÀNG DÁNG CON SÂU, KHÁNH CÁT TƯỜNG XANH LÁ, ĐẮP NỔI HOA CỔ ĐIỂN

CHIỀU CAO

BÌNH MẠ VÀNG 6 CẠNH, ĐẮP NỔI HOA CỔ ĐIỂN 20.5CM

Giá chỉ từ: 2,564,000 
HOA VĂN

MẠ VÀNG 6 CẠNH, ĐẮP NỔI HOA CỔ ĐIỂN

CHIỀU CAO

, ,

BÌNH MẠ VÀNG 8149 THUỶ TINH MÀU

Giá chỉ từ: 4,831,000 
HOA VĂN

MẠ VÀNG 8149 THUỶ TINH MÀU XANH, ĐẮP NỔI CHÙM 6 HOA CỔ ĐIỂN, MẠ VÀNG 8149 THUỶ TINH MÀU, ĐẮP NỔI 2 CHÙM HOA CỔ ĐIỂN, MẠ VÀNG 8149 THUỶ TINH MÀU, ĐẮP NỔI 3 CHÙM HOA CỔ ĐIỂN, MẠ VÀNG 8149 THUỶ TINH MÀU, ĐẮP NỔI 4 CHÙM HOA CỔ ĐIỂN

Màu sắc

BÌNH MẠ VÀNG 8151 THUỶ TINH MÀU, ĐẮP NỔI 6 CHÙM HOA CỔ ĐIỂN

1,902,000 
HOA VĂN

MẠ VÀNG 8151 THUỶ TINH MÀU, ĐẮP NỔI 6 CHÙM HOA CỔ ĐIỂN

Màu sắc

CHIỀU CAO

BÌNH MẠ VÀNG 82203 THUỶ TINH MÀU, ĐẮP NỔI CHÙM 3 HOA CỔ ĐIỂN

1,127,000 
HOA VĂN

MẠ VÀNG 82203 THUỶ TINH MÀU, ĐẮP NỔI CHÙM 3 HOA CỔ ĐIỂN

Màu sắc

CHIỀU CAO

BÌNH MẠ VÀNG 8437 THUỶ TINH MÀU, ĐẮP NỔI 5 CHÙM HOA CỔ ĐIỂN

HOA VĂN

MẠ VÀNG 8437 THUỶ TINH MÀU, ĐẮP NỔI 5 CHÙM HOA CỔ ĐIỂN

Màu sắc

CHIỀU CAO

BÌNH MẠ VÀNG DÁNG TRỤ ĐẮP NỔI HOA CỔ ĐIỂN

4,003,000 
HOA VĂN

MẠ VÀNG DÁNG TRỤ ĐẮP NỔI HOA CỔ ĐIỂN

Đường kính

25,5cm, 30,5cm

BÌNH MẠ VÀNG HỌA TIẾT VERSACE, DÁNG TỨ GIÁC

Giá chỉ từ: 3,622,000 
HOA VĂN

MẠ VÀNG HỌA TIẾT CON BƯỚM, DẮP NỔI HOA CỔ ĐIỂN, DÁNG TỨ GIÁC, MẠ VÀNG HỌA TIẾT NHÀNH HOA, MẠ VÀNG HỌA TIẾT VERSACE MẶT CHIẾN BINH, DÁNG TỨ GIÁC, MẠ VÀNG HỌA TIẾT VERSACE, DÁNG TỨ GIÁC

CHIỀU CAO

,

BÌNH MẠ VÀNG PHUN CÁT HỌA TIẾT VERSACE, DÁNG CÚP

Giá chỉ từ: 4,123,000 
HOA VĂN

HỌA TIẾT VERSACE

CHIỀU CAO

,

BÌNH MÀI 80195, DÁNG LOE, PHA LÊ

5,737,000 
HOA VĂN

MÀI HỌA TIẾT HOA ĐỒNG TIỀN, PHÔI TRƠN

CHIỀU CAO

BÌNH MÀI 80469, DÁNG CẦU, PHA LÊ

3,780,000 
HOA VĂN

MÀI HỌA TIẾT HOA ĐỒNG TIỀN

CHIỀU CAO

BÌNH MÀI 80838, PHA LÊ, DÁNG CÚP

7,966,000 
HOA VĂN

MÀI HỌA TIẾT HOA ĐỒNG TIỀN

CHIỀU CAO

BÌNH MÀI 89001-99006 DÁNG LOE

Giá chỉ từ: 330,000 
HOA VĂN

BÌNH MÀI TIA, DÁNG LOE 99006

CHIỀU CAO

, ,

BÌNH MÀI 89001-99007 DÁNG LOE

Giá chỉ từ: 330,000 
HOA VĂN

MÀI HỌA TIẾT CÂY THÔNG, DÁNG LOE 99007

CHIỀU CAO

, ,

BÌNH MÀI 89001-99018 DÁNG LOE

Giá chỉ từ: 380,000 
HOA VĂN

MÀI TIA ĐAN CHÉO, DÁNG LOE 99008

CHIỀU CAO

, ,

BÌNH MÀI 89002-99006 DÁNG TRỤ

Giá chỉ từ: 330,000 
HOA VĂN

MÀI HỌA TIẾT 6 CÁNH QUẠT, DÁNG TRỤ

CHIỀU CAO

,