Bình bông

Bình Bông Chân Cao Pha Lê Garden CAESAR CRYSTAL

17,025,000 
Thương hiệu

Bộ sưu tập

Xuất xứ

Chất liệu

Màu sắc

CHIỀU CAO

50.5cm, 58.5cm

Bình Bông Pha Lê Capella Dragon GLASS AGES

21,000,000 
Thương hiệu

Bộ sưu tập

Xuất xứ

Chất liệu

Màu sắc

CHIỀU CAO

58.5cm

Bình Bông Pha Lê Capella Peacock GLASS AGES

Giá chỉ từ:
Thương hiệu

Bộ sưu tập

Xuất xứ

Chất liệu

CHIỀU CAO

50.5cm, 58.5cm

Màu sắc

Bình Bông Pha Lê Capella Sakura GLASS AGES

Giá chỉ từ: 21,582,000 
Thương hiệu

Bộ sưu tập

Xuất xứ

Chất liệu

Màu sắc

,

CHIỀU CAO

50.5cm, 58.5cm, 90cm

Bình Bông Pha Lê Có Chân Flamenco CAESAR CRYSTAL

Giá chỉ từ:
Thương hiệu

Bộ sưu tập

Xuất xứ

Chất liệu

Màu sắc

CHIỀU CAO

35.5cm, 58.5cm

Bình Bông Pha Lê Có Chân Mucha GLASS AGES

Giá chỉ từ:
Thương hiệu

Bộ sưu tập

Xuất xứ

Chất liệu

Màu sắc

,

CHIỀU CAO

35.5cm, 35.5cm -1, 53cm

Bình Bông Pha Lê Có Chân Thistle CAESAR CRYSTAL

18,773,000 
Thêm vào giỏ hàng
Thương hiệu

Bộ sưu tập

Xuất xứ

Chất liệu

Màu sắc

CHIỀU CAO

30.5cm

Bình Bông Pha Lê Cylinder Mucha GLASS AGES

Thương hiệu

Bộ sưu tập

Xuất xứ

CHIỀU CAO

35.5cm, 38cm

Màu sắc

,

Bình Bông Pha Lê Dune CAESAR CRYSTAL

5,036,000 
Thương hiệu

Bộ sưu tập

Xuất xứ

Chất liệu

Màu sắc

,

CHIỀU CAO

25cm

Bình Bông Pha Lê Ella CAESAR CRYSTAL

3,900,000 
Thương hiệu

Bộ sưu tập

Xuất xứ

Màu sắc

,

CHIỀU CAO

20.5cm

Bình Bông Pha Lê Horse GLASS AGES

Giá chỉ từ:
Thương hiệu

Bộ sưu tập

Xuất xứ

Chất liệu

CHIỀU CAO

35.5cm, 50.5cm

Màu sắc

Bình Bông Pha Lê Janette CAESAR CRYSTAL BOHEMIAE

3,038,000 
Thương hiệu

Bộ sưu tập

Xuất xứ

Chất liệu

Màu sắc

,

Bình Bông Pha Lê Linda CAESAR CRYSTAL

Giá chỉ từ: 5,175,000 
Thương hiệu

Bộ sưu tập

Xuất xứ

Chất liệu

CHIỀU CAO

23cm, 31cm

Màu sắc

,

Bình Bông Pha Lê Linda Dáng Tròn CAESAR CRYSTAL

Thương hiệu

Bộ sưu tập

Xuất xứ

Chất liệu

Màu sắc

CHIỀU CAO

28cm

Bình bông pha lê Linum CAESAR CRYSTAL BOHEMIAE

13,525,000 
Thương hiệu

Bộ sưu tập

Xuất xứ

Chất liệu

Màu sắc

,

Đường kính

28cm

Bình Bông Pha Lê Mars CAESAR CRYSTAL

13,358,000 
Thêm vào giỏ hàng
Thương hiệu

Bộ sưu tập

Xuất xứ

Chất liệu

CHIỀU CAO

37cm

Màu sắc

BÌNH BÔNG PHA LÊ MÀU 74-80029

Giá chỉ từ:
HOA VĂN

PHA LÊ MÀU XANH DƯƠNG, MÀI HỌA TIẾT HOA ĐỒNG TIỀN, PHA LÊ MÀU XANH DƯƠNG, MÀI HỌA TIẾT HOA ĐỒNG TIỀN CÁCH ĐIỆU, PHA LÊ MÀU XANH DƯƠNG, MÀI HỌA TIẾT TIA ĐAN XÉO, PHA LÊ MÀU XANH DƯƠNG, MÀI VÒNG LỐC XOÁY CÁCH ĐIỆU

CHIỀU CAO

25.5cm

BÌNH BÔNG PHA LÊ MÀU 74-80029-76F69

Giá chỉ từ:
Thương hiệu

Xuất xứ

Chất liệu

CHIỀU CAO

30.5cm, 41cm