Pha lê màu
Dung tích
  Giá

   Bình Bông Pha Lê Capella Dragon GLASS AGES

   21,000,000 

   Bình Bông Pha Lê Capella Sakura GLASS AGES

   Giá chỉ từ: 21,582,000 

   Bình Bông Pha Lê Có Chân Flamenco CAESAR CRYSTAL

   Giá chỉ từ:
   Thêm vào giỏ hàng

   Bình Bông Pha Lê Có Chân Thistle CAESAR CRYSTAL

   18,773,000 

   Bình Bông Pha Lê Dune CAESAR CRYSTAL

   5,036,000 

   Bình Bông Pha Lê Ella CAESAR CRYSTAL

   3,900,000 

   Bình Bông Pha Lê Horse GLASS AGES

   Giá chỉ từ:

   Bình Bông Pha Lê Linda CAESAR CRYSTAL

   Giá chỉ từ: 5,175,000 
   Thêm vào giỏ hàng

   Bình Bông Pha Lê Mars CAESAR CRYSTAL

   13,358,000 

   BÌNH BÔNG PHA LÊ MÀU 74-80029

   Giá chỉ từ:

   BÌNH BÔNG PHA LÊ MÀU 74-80029-76F69

   Giá chỉ từ: