Ly / Cốc

Bộ 4 Ly Bia BAR BEER CRYSTALEX

327,000 
Thêm vào giỏ hàng
Thương hiệu

Bộ sưu tập

Xuất xứ

Chất liệu

Dung tích

300ml

Màu sắc

Bộ 4 Ly Champagne Piccolo RONA

440,000 
Thêm vào giỏ hàng
Thương hiệu

Bộ sưu tập

Xuất xứ

Chất liệu

Dung tích

350ml

Bộ 4 Ly High Ball Luxury Diamond RONA

1,648,000 
Thương hiệu

Bộ sưu tập

Xuất xứ

Chất liệu

Dung tích

370ml

Bộ 4 Ly Rượu Mạnh Jasper RONA

314,000 
Thêm vào giỏ hàng
Thương hiệu

Bộ sưu tập

Xuất xứ

Chất liệu

Dung tích

80ml

Màu sắc

Bộ 4 Ly Rượu Vang Charisma RONA

Giá chỉ từ: 525,000 
Thương hiệu

Bộ sưu tập

Xuất xứ

Chất liệu

Dung tích

450ml, 650ml

Bộ 4 Ly Rượu Vang Gourmet MAISON FORINE

Giá chỉ từ: 459,000 
Thương hiệu

Bộ sưu tập

Xuất xứ

Chất liệu

Dung tích

715ml, 800ml

Màu sắc

Bộ 4 Ly Vang Jasper RONA

462,000 
Thêm vào giỏ hàng
Thương hiệu

Bộ sưu tập

Xuất xứ

Chất liệu

Dung tích

270ml

Màu sắc

Bộ 4 Ly Vang Piccolo RONA

467,000 
Thêm vào giỏ hàng
Thương hiệu

Bộ sưu tập

Xuất xứ

Chất liệu

Dung tích

550ml

Bộ 4 Ly Vang Select RONA

790,000 
Thêm vào giỏ hàng
Thương hiệu

Bộ sưu tập

Xuất xứ

Chất liệu

Dung tích

670ml

Màu sắc

Bộ 4 Ly Whisky Luxury Diamond RONA

1,648,000 
Thương hiệu

Bộ sưu tập

Xuất xứ

Chất liệu

Dung tích

380ml

Bộ 6 Ly Bia Craft 42756

Giá chỉ từ: 495,000 
Xuất xứ

Chất liệu

Dung tích

500ml

HOA VĂN

MẠ PLATIN HỌA TIẾT HOA ĐỒNG TIỀN 2 VIỀN VÀNG, PHÔI TRƠN

Bộ 6 Ly Bia Craft mix RONA

Giá chỉ từ: 617,000 
Thương hiệu

Xuất xứ

Chất liệu

Kích thước

Set 6 ly, Set 6 ly mix

Bộ 6 Ly Brandy/Cognac Lucia RONA

429,000 
Thêm vào giỏ hàng
Thương hiệu

Bộ sưu tập

Xuất xứ

Chất liệu

Dung tích

300ml

Bộ 6 Ly Champagne Cyrus SLOVGLASS POLTAR

366,000 
Thêm vào giỏ hàng
Thương hiệu

Bộ sưu tập

Xuất xứ

Chất liệu

Dung tích

180ml

Màu sắc

Bộ 6 Ly Champagne Edition RONA

683,000 
Thêm vào giỏ hàng
Thương hiệu

Bộ sưu tập

Xuất xứ

Chất liệu

Dung tích

230ml

Màu sắc

Bộ 6 Ly Champagne Essential CRYSTAL BOHEMIA

743,000 
Thêm vào giỏ hàng
Thương hiệu

Xuất xứ

Chất liệu

Dung tích

180ml

Màu sắc

Bộ 6 Ly Champagne Evelyn CRYSTAL BOHEMIA

756,000 
Thêm vào giỏ hàng
Thương hiệu

Bộ sưu tập

Xuất xứ

Chất liệu

Dung tích

180ml

Màu sắc

Bộ 6 Ly Champagne Gastro CRYSTAL BOHEMIA

406,000 
Thêm vào giỏ hàng
Thương hiệu

Bộ sưu tập

Xuất xứ

Chất liệu

Dung tích

190ml

Màu sắc