Hiển thị 1–18 của 20 kết quả

Ly / Cốc

BỘ 6 LY CHAMPAGNE 3587

HOA VĂN

PHÔI TRƠN

Dung tích

180ml

BỘ 6 LY CHAMPAGNE 4S032

Giá chỉ từ: 464,000 
HOA VĂN

MÀI KHUYẾT, PHÔI TRƠN

Dung tích

220ml

BỘ 6 LY CHAMPAGNE 6339

513,000 
HOA VĂN

PHÔI TRƠN

Dung tích

210ml

BỘ 6 LY CHAMPAGNE SENSUA

HOA VĂN

PHÔI TRƠN

Dung tích

220ml

BỘ 6 LY PHA LÊ UỐNG CHAMPAGNE 12B47

990,000 
HOA VĂN

PHÔI TRƠN

Dung tích

190ml

BỘ 6 LY RƯỢU MẠNH 6719

HOA VĂN

PHÔI TRƠN

Dung tích

80ml

BỘ 6 LY RƯỢU MẠNH PHA LÊ 12915

HOA VĂN

PHÔI TRƠN

Dung tích

60ml

BỘ 6 LY RƯỢU MẠNH PHA LÊ 12999

578,000 
HOA VĂN

PHÔI TRƠN

Dung tích

50ml

BỘ 6 LY RƯỢU MARTINI 2911

495,000 
HOA VĂN

PHÔI TRƠN

Dung tích

280ml

BỘ 6 LY RƯỢU VANG 3587

HOA VĂN

PHÔI TRƠN

Dung tích

340ml

BỘ 6 LY RƯỢU VANG 4S032

Giá chỉ từ:
HOA VĂN

LY WHISKEY MẠ PLATIN KHẮC HOA MAI VIỀN VÀNG, MẠ VÀNG HỌA TIẾT DÂN TỘC, CÓ VIỀN PLATIN, MẠ VÀNG, KHẮC HỌA TIẾT DÂN TỘC CÓ 2 VIỀN VÀNG, PHÔI TRƠN

Dung tích

350ml

BỘ 6 LY RƯỢU VANG 4S415

Giá chỉ từ:
HOA VĂN

LY WHISKEY MẠ PLATIN KHẮC HOA MAI VIỀN VÀNG, MẠ VÀNG HỌA TIẾT DÂN TỘC, CÓ VIỀN PLATIN, MÀI KHUYẾT, MÀI TIA TRUYỀN THỐNG, MÀI XOÁY, PHÔI TRƠN

Dung tích

350ml, 450ml

BỘ 6 LY RƯỢU VANG 6044

HOA VĂN

PHÔI TRƠN

Dung tích

450ml

BỘ 6 LY RƯỢU VANG 6050

Giá chỉ từ: 620,000 
HOA VĂN

BỘ BÌNH RƯỢU MẠ VÀNG HỌA TIẾT VERSACE, LY RƯỢU VANG MẠ VÀNG CHÂN LY, MÀI KHUYẾT, PHÔI TRƠN

Dung tích

240ml, 360ml, 450ml, 590ml

BỘ 6 LY RƯỢU VANG LEVIN-CHARDONNAY

HOA VĂN

PHÔI TRƠN

Dung tích

480ml

BỘ 6 LY RƯỢU VANG PHA LÊ 12915

HOA VĂN

PHÔI TRƠN

Dung tích

170ml

BỘ 6 LY RƯỢU VANG PHA LÊ 12999

743,000 
HOA VĂN

PHÔI TRƠN

Dung tích

180ml

BỘ 6 LY RƯỢU VANG PHA LÊ 12B55

856,000 
HOA VĂN

PHÔI TRƠN

Dung tích

350ml