Hiển thị tất cả 17 kết quả

Ly Whiskey

Bộ 4 Ly Whisky Luxury Diamond RONA

1,648,000 
Thương hiệu

Bộ sưu tập

Xuất xứ

Chất liệu

Dung tích

380ml

BỘ 6 LY WHISKEY 25015

Giá chỉ từ:
Xuất xứ

Dung tích

230ml, 290ml

Chất liệu

HOA VĂN

BỘ 6 MÀU, MẠ PLATIN, HỌA TIẾT HOA NƠ CÓ VIỀN VÀNG, MẠ PLATIN, KHẮC HOA MAI, VIỀN VÀNG, MẠ VÀNG HỌA TIẾT DÂY HOA CÚC, MẠ VÀNG KHẮC HOA ĐỒNG TIỀN 2 VIỀN VÀNG, MẠ VÀNG, KHẮC HOA NƠ, CÓ 3 VIỀN VÀNG, MÀI KHUYẾT, MÀI TAY HỌA TIẾT BÔNG LÚA, PHÔI TRƠN, PHUN CÁT MÀU XANH LÁ

BỘ 6 LY WHISKEY 25032

480,000 
HOA VĂN

MÀI HỌA TIẾT HOA BI

Dung tích

290ml

BỘ 6 LY WHISKEY 25180

Giá chỉ từ: 367,000 
HOA VĂN

BỘ 6 MÀU, MẠ VÀNG HỌA TIẾT DÂN TỘC, CÓ VIỀN PLATIN, MẠ VÀNG, KHẮC HOA SEN, 1 VIỀN VÀNG, PHÔI TRƠN, THỦY TINH MÀU CAM, THỦY TINH MÀU VÀNG

Dung tích

220ml, 260ml

BỘ 6 LY WHISKEY 2KD67-99R83

Giá chỉ từ: 1,095,000 
HOA VĂN

LY WHISKEY PHÔI TRƠN, MẠ VÀNG KHẮC HOA ĐỒNG TIỀN KHÔNG VIỀN, PHUN CÁT MẠ VÀNG HỌA TIẾT VERSACE ZICZAC

Dung tích

250ml

BỘ 6 LY WHISKEY 910-2S260

Giá chỉ từ:
HOA VĂN

MẠ PLATIN, KHẮC HOA MAI, VIỀN VÀNG, MÀI KHUYẾT, MÀI XOÁY, PHÔI TRƠN

Dung tích

320ml

BỘ 6 LY WHISKEY CLASSIC 1605

Giá chỉ từ: 530,000 
Bộ sưu tập

Xuất xứ

Dung tích

280ml

Chất liệu

HOA VĂN

LY WHISKEY MẠ PLATIN KHẮC HOA MAI VIỀN VÀNG, LY WHISKEY MẠ VÀNG HỌA TIẾT DÂN TỘC, VIỀN VÀNG, LY WHISKEY PHÔI TRƠN, LY WHISKEY PHUN CÁT MẠ VÀNG HỌA TIẾT VERSACE

BỘ 6 LY WHISKY AURUM CRYSTAL PLANTICA

Giá chỉ từ: 1,155,000 
Bộ sưu tập

Thương hiệu

Xuất xứ

Chất liệu

Dung tích

320ml

Màu sắc

,

Bộ 6 Ly Whisky BANQUET CRYSTAL BY BOHEMIA

Giá chỉ từ: 492,000 
Thương hiệu

Xuất xứ

Chất liệu

Dung tích

320ml, 350ml, 410ml

Bộ 6 Ly Whisky Bar Trio CRYSTALEX

Giá chỉ từ:
Xuất xứ

Chất liệu

Dung tích

280ml

HOA VĂN

LY WHISKEY MẠ PLATIN KHẮC HOA MAI VIỀN VÀNG, LY WHISKEY PHÔI TRƠN, MẠ VÀNG HỌA TIẾT DÂN TỘC, CÓ VIỀN PLATIN

Bộ 6 Ly Whisky Cooper Aurum Crystal

1,155,000 
Thêm vào giỏ hàng
Bộ sưu tập

Thương hiệu

Xuất xứ

Dung tích

320ml

Bộ 6 Ly Whisky Diplomat Aurum Crystal

Giá chỉ từ: 825,000 
Bộ sưu tập

Thương hiệu

Chất liệu

Xuất xứ

Dung tích

320ml

Màu sắc

,

Bộ 6 Ly Whisky Favorit

Giá chỉ từ: 330,000 
Bộ sưu tập

Xuất xứ

Chất liệu

Dung tích

200ml, 300ml

HOA VĂN

LY WHISKEY PHÔI TRƠN, MẠ PLATIN HỌA TIẾT HOA MAI, 2 VIỀN VÀNG, MẠ VÀNG HỌA TIẾT DÂN TỘC, CÓ VIỀN PLATIN, MẠ VÀNG HỌA TIẾT HOA CÁT TƯỜNG, 2 VIỀN VÀNG, MẠ VÀNG HỌA TIẾT TRÁI DÂU 2 VIỀN VÀNG, MẠ VÀNG, KHẮC HOA MAI, CÓ 2 VIỀN VÀNG, MẠ VÀNG, KHẮC HỌA TIẾT DÂN TỘC CÓ 2 VIỀN VÀNG, MÀI KHUYẾT, PHUN CÁT MẠ VÀNG HỌA TIẾT VERSACE CHIẾN BINH, PHUN CÁT MẠ VÀNG HỌA TIẾT VERSACE ZICZAC

Bộ 6 Ly Whisky Morris Aurum Crystal

1,155,000 
Thêm vào giỏ hàng
Thương hiệu

Bộ sưu tập

Xuất xứ

Dung tích

340ml

Chất liệu

BỘ 6 LY WHISKY ROTATE 25955

528,000 
Thêm vào giỏ hàng
Xuất xứ

Chất liệu

Dung tích

300ml

Màu sắc

Bộ 6 Ly Whisky Vision

429,000 
Thêm vào giỏ hàng
Xuất xứ

Chất liệu

Dung tích

300ml

Màu sắc

SET 6 LY UỐNG WHISKY BASIC 25964

Giá chỉ từ: 427,000 
Thương hiệu

Dung tích

300ml

Chất liệu

HOA VĂN

MẠ PLATIN, KHẮC HOA MAI, VIỀN VÀNG, PHÔI TRƠN