Hiển thị 1–18 của 24 kết quả

Ly rượu vang

BỘ 6 LY RƯỢU VANG 12816 PHA LÊ

Giá chỉ từ: 809,000 
HOA VĂN

MÀI KHUYẾT, MÀI KHUYẾT MÀU ĐỎ, MÀI KHUYẾT MÀU VÀNG, MÀI XOÁY, PHÔI TRƠN

Dung tích

250ml

BỘ 6 LY RƯỢU VANG 12849 PHA LÊ

1,198,000 
LY RƯỢU VANG 12849 PHA LÊ, MÀI KHUYẾT- (12849-17002-265)

Giá: 980.000đ

HOA VĂN

MÀI KHUYẾT

Dung tích

265ml

BỘ 6 LY RƯỢU VANG 12967 PHA LÊ

Giá chỉ từ:
HOA VĂN

MẠ VÀNG KHẮC HOA ĐỒNG TIỀN 1 VIỀN VÀNG DƯỚI, MẠ VÀNG KHẮC HOA ĐỒNG TIỀN KHÔNG VIỀN, MẠ VÀNG, KHẮC HOA NƠ CÓ VIỀN, PHÔI TRƠN

Dung tích

180ml, 190ml

BỘ 6 LY RƯỢU VANG 1KC88

Giá chỉ từ: 831,000 
HOA VĂN

PHÔI TRƠN

Dung tích

200ml, 280ml

BỘ 6 LY RƯỢU VANG 2227

Giá chỉ từ: 365,000 
HOA VĂN

MẠ PLATIN, KHẮC HOA MAI, VIỀN VÀNG, MẠ VÀNG, KHẮC HOA CÁT TƯỜNG, CÓ 2 VIỀN VÀNG, MẠ VÀNG, KHẮC HOA MAI, CÓ 2 VIỀN VÀNG, MẠ VÀNG, KHẮC HOA SEN, 1 VIỀN VÀNG, MẠ VÀNG, KHẮC HỌA TIẾT DÂN TỘC CÓ 2 VIỀN VÀNG, MÀI KHUYẾT, PHÔI TRƠN, PHUN CÁT HỌA TIẾT CÀNH HỒNG, PHUN CÁT HỌA TIẾT ĐÀI SEN

Dung tích

150ml, 200ml, 250ml

BỘ 6 LY RƯỢU VANG 26163

Giá chỉ từ: 396,000 
HOA VĂN

MẠ PLATIN HOA DẠ LAN HƯƠNG, VIỀN VÀNG, PHÔI TRƠN

Dung tích

300ml

BỘ 6 LY RƯỢU VANG 40157

Giá chỉ từ:
HOA VĂN

ĐẮP NỔI HOA CỔ ĐIỂN, VẼ MÀU HỒNG XANH DƯƠNG, ĐẮP NỔI HOA CỔ ĐIỂN, VẼ MÀU HỒNG XANH LÁ, MẠ PLATIN HỌA TIẾT HOA MAI, 2 VIỀN VÀNG, MẠ PLATIN, HỌA TIẾT HOA NƠ CÓ VIỀN VÀNG, MẠ VÀNG HỌA TIẾT DÂY HOA CÚC, MẠ VÀNG HOẠ TIẾT HOA NƠ, CÓ 2 VIỀN VÀNG, MÀI HỌA TIẾT CHÙM NHO, PHÔI TRƠN

Dung tích

150ml, 230ml

BỘ 6 LY RƯỢU VANG 40159

Giá chỉ từ:
HOA VĂN

MẠ PLATIN HỌA TIẾT HOA MAI, 2 VIỀN VÀNG, MẠ VÀNG HỌA TIẾT DÂY HOA CÚC, MẠ VÀNG, KHẮC HOA NƠ CÓ VIỀN, MÀI KHUYẾT, PHUN CÁT CHÂN LY, PHÔI TRƠN

Dung tích

150ml, 230ml

BỘ 6 LY RƯỢU VANG 910-1S170

Giá chỉ từ:
HOA VĂN

MÀI KHUYẾT, MÀI XOÁY, PHÔI TRƠN

Dung tích

150ml, 170ml

BỘ 6 LY RƯỢU VANG 910-4S003

Giá chỉ từ: 395,000 
HOA VĂN

MÀI KHUYẾT, PHÔI TRƠN

Dung tích

150ml, 190ml

BỘ 6 LY RƯỢU VANG CAO CẤP 1KC86-99R83

Giá chỉ từ:
HOA VĂN

MẠ VÀNG KHẮC HOA ĐỒNG TIỀN KHÔNG VIỀN, MẠ VÀNG, KHẮC HỌA TIẾT DÂN TỘC KHÔNG VIỀN, PHÔI TRƠN, PHUN CÁT MẠ VÀNG HỌA TIẾT VERSACE ĐỐI XỨNG

Dung tích

290ml

BỘ 6 LY RƯỢU VANG CHÂN TÁO 40149

Giá chỉ từ: 380,000 
HOA VĂN

ĐẮP NỔI HOA CỔ ĐIỂN, VIỀN VÀNG, VẼ MÀU, MẠ PLATIN HỌA TIẾT HOA MAI, 2 VIỀN VÀNG, MẠ VÀNG HỌA TIẾT DÂY HOA CÚC, MÀI KHUYẾT, MÀI KHUYẾT, VIỀN VÀNG, PHÔI TRƠN

Dung tích

150ml, 190ml, 230ml

Bộ 6 ly rượu vang chân táo 40149

Giá chỉ từ: 797,000 
Dung tích

150ml, 190ml, 230ml, 340ml

BỘ 6 LY RƯỢU VANG PHA LÊ 12B38

Giá chỉ từ: 957,000 
HOA VĂN

MẠ VÀNG HỌA TIẾT DÂN TỘC, CÓ VIỀN PLATIN, MÀI KHUYẾT, PHÔI TRƠN

Dung tích

210ml, 275ml

BỘ 6 LY RƯỢU VANG PHA LÊ 43-12170

Giá chỉ từ: 994,000 
HOA VĂN

MÀI HỌA TIẾT DÂY THƯỜNG XUÂN, MÀI HỌA TIẾT QUẢ KHÓM, PHÔI TRƠN

Dung tích

150ml, 170ml

BỘ 6 LY RƯỢU VANG PHA LÊ 43-12720

1,081,000 
HOA VĂN

MÀI HOẠ TIẾT TAM GIÁC ĐAN XEN

Dung tích

145ml

BỘ 6 LY RƯỢU VANG PHA LÊ 516-372

1,155,000 
HOA VĂN

PHÔI TRƠN

Dung tích

220ml

Bộ 6 ly rượu vang pha lê cao cấp 12885

743,000 
HOA VĂN

BỘ 6 MÀU

Dung tích

200ml