Hiển thị 1–18 của 88 kết quả

Ly Cốc

BỘ 6 LY BIA 40149

449,000 
HOA VĂN

PHÔI TRƠN

Dung tích

280ml

BỘ 6 LY BIA 40157

Giá chỉ từ:
HOA VĂN

MẠ PLATIN, KHẮC HOA MAI, VIỀN VÀNG, MẠ VÀNG HỌA TIẾT DÂY HOA CÚC, MẠ VÀNG KHẮC HOA ĐỒNG TIỀN 2 VIỀN VÀNG, MẠ VÀNG, KHẮC HOA NƠ, CÓ 3 VIỀN VÀNG, MẠ VÀNG, KHẮC HỌA TIẾT DÂN TỘC CÓ 2 VIỀN VÀNG, PHÔI TRƠN

Dung tích

280ml

BỘ 6 LY BIA 40159

Giá chỉ từ: 486,000 
HOA VĂN

BỘ 6 MÀU, MẠ PLATIN HỌA TIẾT HOA MAI, 2 VIỀN VÀNG, MÀI KHUYẾT, MÀI KHUYẾT VIỀN VÀNG, PHÔI TRƠN

Dung tích

210ml, 260ml, 340ml, 350ml

BỘ 6 LY BIA 42756

Giá chỉ từ: 495,000 
HOA VĂN

MẠ PLATIN HỌA TIẾT HOA ĐỒNG TIỀN 2 VIỀN VÀNG, PHÔI TRƠN, PHUN CÁT HỌA TIẾT CÁ VÀNG, PHUN CÁT HỌA TIẾT CHIM VÀNH KHUYÊN TRÊN CÀNH, PHUN CÁT HỌA TIẾT CHÚ CÁ NEMO, PHUN CÁT HỌA TIẾT HOA HOA MẶT TRỜI

Dung tích

500ml

BỘ 6 LY BIA 910-4S003

Giá chỉ từ: 468,000 
HOA VĂN

MẠ PLATIN HỌA TIẾT HOA MAI, 2 VIỀN VÀNG, MÀI KHUYẾT, MÀI KHUYẾT PHUN CÁT, PHÔI TRƠN

Dung tích

365ml

BỘ 6 LY BRANDY-COGNAC 2227

392,000 
HOA VĂN

PHÔI TRƠN

Dung tích

300ml

BỘ 6 LY BRANDY-COGNAC 910-1S170

Giá chỉ từ: 495,000 
HOA VĂN

MẠ VÀNG, KHẮC HỌA TIẾT DÂN TỘC CÓ 2 VIỀN VÀNG, MÀI KHUYẾT, MÀI XOÁY, PHÔI TRƠN

Dung tích

250ml

BỘ 6 LY BRANDY, COGNAC 40149

Giá chỉ từ: 402,000 
HOA VĂN

ĐẮP NỔI HOA CỔ ĐIỂN, VẼ MÀU HỒNG XANH DƯƠNG, MẠ PLATIN, KHẮC HOA MAI, VIỀN VÀNG, MÀI HỌA TIẾT CHÙM NHO, MÀI HỌA TIẾT CHÙM NHO VIỀN VÀNG, MÀI KHUYẾT, PHÔI TRƠN

Dung tích

250ml

BỘ 6 LY BRANDY, COGNAC 40157

Giá chỉ từ: 449,000 
HOA VĂN

MẠ PLATIN, KHẮC HOA MAI, VIỀN VÀNG, PHÔI TRƠN

Dung tích

250ml

BỘ 6 LY CHAMPAGE 910-4S003

Giá chỉ từ: 431,000 
HOA VĂN

ĐẮP NỔI HOA CỔ ĐIỂN, VẼ MÀU TÍM XANH, CÓ VIỀN VÀNG, ĐẮP NỔI HOA CỔ ĐIỂN, VẼ MÀU TRẮNG HỒNG, CÓ VIỀN VÀNG, MẠ PLATIN, KHẮC HOA MAI, VIỀN VÀNG, MÀI KHUYẾT, PHÔI TRƠN

Dung tích

190ml

BỘ 6 LY CHAMPAGNE 2227

Giá chỉ từ: 522,000 
HOA VĂN

MẠ PLATIN HOA POPPY CÓ 2 VIỀN VÀNG, MẠ VÀNG HOA POPPY CÓ 2 VIỀN VÀNG, MẠ VÀNG, KHẮC HOA SEN, 1 VIỀN VÀNG, MÀI KHUYẾT, PHÔI TRƠN, PHUN CÁT MẠ VÀNG HỌA TIẾT VERSACE ĐỐI XỨNG

Dung tích

160ml

BỘ 6 LY CHAMPAGNE 40149

Giá chỉ từ: 402,000 
HOA VĂN

LY CHAMPAGNE CHÂN TÁO MẠ PLATIN KHẮC HOA MAI VIỀN VÀNG, LY CHAMPAGNE CHÂN TÁO MÀI KHUYẾT, LY CHAMPAGNE CHÂN TÁO PHÔI TRƠN, LY CHAMPAGNE CHÂN TÁO VẼ MÀU, MẠ VÀNG, ĐẮP NỔI

Dung tích

180ml

BỘ 6 LY CHAMPAGNE 40149 CHÂN TÁO

Giá chỉ từ:
HOA VĂN

MẠ PLATIN, KHẮC HOA MAI, VIỀN VÀNG, MẠ VÀNG HỌA TIẾT DÂY HOA CÚC, MẠ VÀNG, KHẮC HOA NƠ, CÓ 3 VIỀN VÀNG, PHÔI TRƠN

Dung tích

200ml

BỘ 6 LY CHAMPAGNE 40157

Giá chỉ từ: 132,000 
HOA VĂN

ĐẮP NỔI HOA CỔ ĐIỂN, VẼ MÀU HỒNG XANH DƯƠNG, ĐẮP NỔI HOA CỔ ĐIỂN, VẼ MÀU HỒNG XANH LÁ, MẠ PLATIN, KHẮC HOA MAI, VIỀN VÀNG, MÀI HỌA TIẾT CHÙM NHO, PHÔI TRƠN

Dung tích

180ml

BỘ 6 LY CHAMPAGNE 910-1S137

Giá chỉ từ:
HOA VĂN

MÀI KHUYẾT, PHÔI TRƠN

Dung tích

180ml

BỘ 6 LY CHAMPAGNE 910-1S170

Giá chỉ từ:
HOA VĂN

MÀI KHUYẾT, MÀI XOÁY, PHÔI TRƠN

Dung tích

160ml

BỘ 6 LY CHAMPAGNE JO-304

980,000 
HOA VĂN

PHÔI TRƠN

Dung tích

220ml

BỘ 6 LY CHAMPAGNE PHA LÊ 43-12720

1,173,000 
HOA VĂN

MÀI HOẠ TIẾT TAM GIÁC ĐAN XEN

Dung tích

165ml