Showing all 11 results

Liên hệ
  • MÀU ĐỎ HỌA TIẾT MÀI HOA ĐỒNG TIỀN CÁCH ĐIỆU
  • 35.5cm
 • Xóa
Liên hệ
  • PHA LÊ MÀU ĐỎ CHÂN CAO, HỌA TIẾT CÔ GÁI BOHEMIA
  • PHA LÊ MÀU XANH DƯƠNG CHÂN THẤP, HỌA TIẾT CÔ GÁI BOHEMIA
  • 35.5cm
 • Xóa
Liên hệ
  • PHA LÊ MÀU CÓ ĐẾ HỌA TIẾT CON NGỰA
  • 35.5cm
  • 50.5cm
 • Xóa
Liên hệ
  • PHA LÊ MÀU XANH DƯƠNG HÌNH TRỤ ĐỨNG, HỌA TIẾT CÔ GÁI BOHEMIA
  • PHA LÊ MÀU XANH LÁ HÌNH TRỤ ĐỨNG, HỌA TIẾT CÔ GÁI BOHEMIA
  • 35.5cm
  • 38cm
 • Xóa
Giá chỉ từ: 3,622,000 
  • MẠ VÀNG HỌA TIẾT CON BƯỚM, DẮP NỔI HOA CỔ ĐIỂN, DÁNG TỨ GIÁC
  • MẠ VÀNG HỌA TIẾT NHÀNH HOA
  • MẠ VÀNG HỌA TIẾT VERSACE MẶT CHIẾN BINH, DÁNG TỨ GIÁC
  • MẠ VÀNG HỌA TIẾT VERSACE, DÁNG TỨ GIÁC
  • 30.5cm
  • 35.5cm
 • Xóa
1,073,000 
  • BÌNH MÀI TIA ĐAN XÉO, DÁNG LOE, MIỆNG BÌNH RẺ CÁNH QUẠT
  • BÌNH MÀI TIA, DÁNG LOE, MIỆNG BÌNH RẺ CÁNH QUẠT
  • 35.5cm
 • Xóa
2,804,000 
  • BÌNH MÀI SỌC, DÁNG LOE, TỨ GIÁC
  • 35.5cm
 • Xóa
Giá chỉ từ: 446,000 
  • BÌNH MÀI TIA, DÁNG TRỤ
  • 22cm
  • 35.5cm
 • Xóa
Giá chỉ từ: 831,000 
  • MÀI HỌA TIẾT GIỌT SƯƠNG, DÁNG TRỤ, TỨ GIÁC
  • 30.5cm
  • 35.5cm
  • 40.5 cm
 • Xóa
Giá chỉ từ: 974,000 
  • PHÔI TRƠN
  • 30.5cm
  • 35.5cm
 • Xóa