Hiển thị tất cả 12 kết quả

35.5cm

BÌNH BÔNG PHA LÊ MÀU 74-82707

12,750,000 
HOA VĂN

MÀU ĐỎ HỌA TIẾT MÀI HOA ĐỒNG TIỀN CÁCH ĐIỆU

CHIỀU CAO

BÌNH BÔNG PHA LÊ MÀU BOHEMIA

HOA VĂN

PHA LÊ MÀU ĐỎ CHÂN CAO, HỌA TIẾT CÔ GÁI BOHEMIA, PHA LÊ MÀU XANH DƯƠNG CHÂN THẤP, HỌA TIẾT CÔ GÁI BOHEMIA

CHIỀU CAO

BÌNH BÔNG PHA LÊ MÀU CON NGỰA

Giá chỉ từ:
HOA VĂN

PHA LÊ MÀU CÓ ĐẾ HỌA TIẾT CON NGỰA

CHIỀU CAO

,

BÌNH BÔNG PHA LÊ MÀU CYLINDER

HOA VĂN

PHA LÊ MÀU XANH DƯƠNG HÌNH TRỤ ĐỨNG, HỌA TIẾT CÔ GÁI BOHEMIA, PHA LÊ MÀU XANH LÁ HÌNH TRỤ ĐỨNG, HỌA TIẾT CÔ GÁI BOHEMIA

CHIỀU CAO

,

BÌNH BÔNG PHA LÊ MÀU CYLINDER

HOA VĂN

PHA LÊ MÀU XANH DƯƠNG HÌNH TRỤ ĐỨNG, HỌA TIẾT CÔ GÁI BOHEMIA, PHA LÊ MÀU XANH LÁ HÌNH TRỤ ĐỨNG, HỌA TIẾT CÔ GÁI BOHEMIA

CHIỀU CAO

,

BÌNH MẠ VÀNG HỌA TIẾT VERSACE, DÁNG TỨ GIÁC

Giá chỉ từ: 3,622,000 
HOA VĂN

MẠ VÀNG HỌA TIẾT CON BƯỚM, DẮP NỔI HOA CỔ ĐIỂN, DÁNG TỨ GIÁC, MẠ VÀNG HỌA TIẾT NHÀNH HOA, MẠ VÀNG HỌA TIẾT VERSACE MẶT CHIẾN BINH, DÁNG TỨ GIÁC, MẠ VÀNG HỌA TIẾT VERSACE, DÁNG TỨ GIÁC

CHIỀU CAO

,

BÌNH MÀI 8K030 DÁNG LOE RẺ QUẠT

1,073,000 
HOA VĂN

BÌNH MÀI TIA ĐAN XÉO, DÁNG LOE, MIỆNG BÌNH RẺ CÁNH QUẠT, BÌNH MÀI TIA, DÁNG LOE, MIỆNG BÌNH RẺ CÁNH QUẠT

CHIỀU CAO

BÌNH MÀI 8K145-13544 DÁNG LOE, TỨ GIÁC

2,804,000 
HOA VĂN

BÌNH MÀI SỌC, DÁNG LOE, TỨ GIÁC

CHIỀU CAO

BÌNH MÀI 8K779 DÁNG TRỤ

Giá chỉ từ: 446,000 
HOA VĂN

BÌNH MÀI TIA, DÁNG TRỤ

CHIỀU CAO

,

BÌNH MÀI 8KC87-99J52 DÁNG TRỤ, TỨ GIÁC

Giá chỉ từ: 831,000 
HOA VĂN

MÀI HỌA TIẾT GIỌT SƯƠNG, DÁNG TRỤ, TỨ GIÁC

CHIỀU CAO

, ,

BÌNH TRƠN 8KF78 DÁNG LOE, TỨ GIÁC

Giá chỉ từ: 974,000 
HOA VĂN

PHÔI TRƠN

CHIỀU CAO

,