Hiển thị tất cả 10 kết quả

33cm

BÌNH MẠ VÀNG PHUN CÁT HỌA TIẾT VERSACE, DÁNG CÚP

Giá chỉ từ: 4,123,000 
HOA VĂN

HỌA TIẾT VERSACE

CHIỀU CAO

,

BÌNH MÀI 8K717 DÁNG TRỤ, TAM GIÁC

Giá chỉ từ: 2,294,000 
HOA VĂN

BÌNH MÀI TIA, DÁNG TRỤ, TAM GIÁC, MÀI TIA, DÁNG TRỤ, TAM GIÁC 03427, MÀI TIA, DÁNG TRỤ, TAM GIÁC 32330

CHIỀU CAO

,

BÌNH PHA LÊ MẠ VÀNG HỌA TIẾT KIM CƯƠNG

3,305,000 
HOA VĂN

MẠ VÀNG HỌA TIẾT KIM CƯƠNG

CHIỀU CAO

BÌNH TRƠN 8KF32 DÁNG LOE, NGŨ GIÁC

Giá chỉ từ: 787,000 
HOA VĂN

PHÔI TRƠN

CHIỀU CAO

,

BÌNH TRƠN 8KF98 DÁNG CÚP

Giá chỉ từ: 1,188,000 
HOA VĂN

PHÔI TRƠN

CHIỀU CAO

,

BÌNH TRƠN 8KG17 DÁNG TRỤ, TỨ GIÁC

Giá chỉ từ: 1,089,000 
HOA VĂN

PHÔI TRƠN

CHIỀU CAO

,