Hiển thị tất cả 15 kết quả

30.5cm

Bình bông pha lê màu

8,159,000 
CHIỀU CAO

Bình bông pha lê màu

6,950,000 
CHIỀU CAO

Bình bông pha lê màu

18,773,000 
CHIỀU CAO

BÌNH BÔNG PHA LÊ MÀU 74-80029-76F69

Giá chỉ từ:
HOA VĂN

PHA LÊ MÀU ĐỎ, HỌA TIẾT MÀI SỌC ĐỒNG TIỀN, PHA LÊ MÀU XANH DƯƠNG, HỌA TIẾT MÀI SỌC ĐỒNG TIỀN, PHA LÊ MÀU XANH LÁ, HỌA TIẾT MÀI SỌC ĐỒNG TIỀN

CHIỀU CAO

,

BÌNH MẠ VÀNG HỌA TIẾT VERSACE, DÁNG TỨ GIÁC

Giá chỉ từ: 3,622,000 
HOA VĂN

MẠ VÀNG HỌA TIẾT CON BƯỚM, DẮP NỔI HOA CỔ ĐIỂN, DÁNG TỨ GIÁC, MẠ VÀNG HỌA TIẾT NHÀNH HOA, MẠ VÀNG HỌA TIẾT VERSACE MẶT CHIẾN BINH, DÁNG TỨ GIÁC, MẠ VÀNG HỌA TIẾT VERSACE, DÁNG TỨ GIÁC

CHIỀU CAO

,

BÌNH MÀI 80195, DÁNG LOE, PHA LÊ

5,737,000 
HOA VĂN

MÀI HỌA TIẾT HOA ĐỒNG TIỀN, PHÔI TRƠN

CHIỀU CAO

BÌNH MÀI 80838, PHA LÊ, DÁNG CÚP

7,966,000 
HOA VĂN

MÀI HỌA TIẾT HOA ĐỒNG TIỀN

CHIỀU CAO

BÌNH MÀI 8K717 DÁNG TRỤ, TAM GIÁC

Giá chỉ từ: 2,294,000 
HOA VĂN

BÌNH MÀI TIA, DÁNG TRỤ, TAM GIÁC, MÀI TIA, DÁNG TRỤ, TAM GIÁC 03427, MÀI TIA, DÁNG TRỤ, TAM GIÁC 32330

CHIỀU CAO

,

BÌNH MÀI 8KC87-99J52 DÁNG TRỤ, TỨ GIÁC

Giá chỉ từ: 831,000 
HOA VĂN

MÀI HỌA TIẾT GIỌT SƯƠNG, DÁNG TRỤ, TỨ GIÁC

CHIỀU CAO

, ,

BÌNH TRƠN 8KB99 DÁNG THOI

1,145,000 
HOA VĂN

PHÔI TRƠN

CHIỀU CAO

BÌNH TRƠN 8KC86-99J52 DÁNG TRỤ

Giá chỉ từ:
HOA VĂN

PHÔI TRƠN

CHIỀU CAO

,

BÌNH TRƠN 8KF31 DÁNG TRỤ, NGŨ GIÁC

Giá chỉ từ:
HOA VĂN

PHÔI TRƠN

CHIỀU CAO

,

BÌNH TRƠN 8KF78 DÁNG LOE, TỨ GIÁC

Giá chỉ từ: 974,000 
HOA VĂN

PHÔI TRƠN

CHIỀU CAO

,

BÌNH TRƠN 8KF79 DÁNG TRỤ, TỨ GIÁC

Giá chỉ từ: 792,000 
HOA VĂN

PHÔI TRƠN

CHIỀU CAO

,

BÌNH TRƠN 8KG11 DÁNG TRỤ, XOẮN ỐC

Giá chỉ từ: 863,000 
HOA VĂN

PHÔI TRƠN

CHIỀU CAO

,