Showing all 12 results

Liên hệ
  • PHA LÊ MÀU ĐỎ, HỌA TIẾT MÀI SỌC ĐỒNG TIỀN
  • PHA LÊ MÀU XANH DƯƠNG, HỌA TIẾT MÀI SỌC ĐỒNG TIỀN
  • PHA LÊ MÀU XANH LÁ, HỌA TIẾT MÀI SỌC ĐỒNG TIỀN
  • 30.5cm
  • 41cm
 • Xóa
Giá chỉ từ: 3,622,000 
  • MẠ VÀNG HỌA TIẾT CON BƯỚM, DẮP NỔI HOA CỔ ĐIỂN, DÁNG TỨ GIÁC
  • MẠ VÀNG HỌA TIẾT NHÀNH HOA
  • MẠ VÀNG HỌA TIẾT VERSACE MẶT CHIẾN BINH, DÁNG TỨ GIÁC
  • MẠ VÀNG HỌA TIẾT VERSACE, DÁNG TỨ GIÁC
  • 30.5cm
  • 35.5cm
 • Xóa
5,737,000 
  • MÀI HỌA TIẾT HOA ĐỒNG TIỀN
  • PHÔI TRƠN
  • 30.5cm
 • Xóa
7,966,000 
  • MÀI HỌA TIẾT HOA ĐỒNG TIỀN
  • 30.5cm
 • Xóa
Giá chỉ từ: 2,294,000 
  • BÌNH MÀI TIA, DÁNG TRỤ, TAM GIÁC
  • MÀI TIA, DÁNG TRỤ, TAM GIÁC 03427
  • MÀI TIA, DÁNG TRỤ, TAM GIÁC 32330
  • 30.5cm
  • 33cm
 • Xóa
Giá chỉ từ: 831,000 
  • MÀI HỌA TIẾT GIỌT SƯƠNG, DÁNG TRỤ, TỨ GIÁC
  • 30.5cm
  • 35.5cm
  • 40.5 cm
 • Xóa
1,145,000 
  • PHÔI TRƠN
  • 30.5cm
 • Xóa
Liên hệ
  • PHÔI TRƠN
  • 25.5cm
  • 30.5cm
 • Xóa
Liên hệ
  • PHÔI TRƠN
  • 25.5cm
  • 30.5cm
 • Xóa
Giá chỉ từ: 974,000 
  • PHÔI TRƠN
  • 30.5cm
  • 35.5cm
 • Xóa
Giá chỉ từ: 792,000 
  • PHÔI TRƠN
  • 25.5cm
  • 30.5cm
 • Xóa
Giá chỉ từ: 831,000 
  • PHÔI TRƠN
  • 25.5cm
  • 30.5cm
 • Xóa