Hiển thị tất cả 14 kết quả

Bộ bình trà / nước

BỘ BÌNH NƯỚC 10467-25089

4,719,000 
HOA VĂN

BỘ BÌNH NƯỚC MẠ VÀNG, ĐẮP NỔI HOA CỔ ĐIỂN 1,5L MÀU ĐỎ

Dung tích

1500ml / 260ml

BỘ BÌNH NƯỚC 10516-40159

Giá chỉ từ: 3,726,000 
HOA VĂN

BỘ BÌNH NƯỚC MẠ VÀNG, ĐẮP NỔI HOA CỔ ĐIỂN 1,5L MÀU ĐỎ, BỘ BÌNH NƯỚC MẠ VÀNG, ĐẮP NỔI HOA CỔ ĐIỂN MÀU VÀNG ĐỒNG, BỘ BÌNH NƯỚC MẠ VÀNG, ĐẮP NỔI HOA CỔ ĐIỂN MÀU XANH DƯƠNG, BỘ BÌNH NƯỚC MẠ VÀNG, ĐẮP NỔI HOA CỔ ĐIỂN MÀU XANH LÁ

Dung tích

1500ml / 260ml

BỘ BÌNH NƯỚC 16634-25015

3,224,000 
HOA VĂN

BỘ BÌNH NƯỚC MẠ VÀNG, ĐẮP NỔI HOA CỔ ĐIỂN MÀU XANH DƯƠNG, BỘ BÌNH NƯỚC MẠ VÀNG, ĐẮP NỔI HOA CỔ ĐIỂN MÀU XANH LÁ

Dung tích

1500ml / 250ml

BỘ BÌNH TRÀ THỦY TINH MÀU 9109

23,389,000 
HOA VĂN

BỘ BÌNH TRÀ THỦY TINH MÀU ĐỎ MẠ VÀNG, ĐẮP NỔI HOA CỔ ĐIỂN

BỘ BÌNH TRÀ THỦY TINH MÀU 9119

Giá chỉ từ: 23,562,000 
HOA VĂN

BỘ BÌNH TRÀ THỦY TINH MÀU ĐỎ, MẠ VÀNG ĐẮP NỔI HOA CỔ ĐIỂN, BỘ BÌNH TRÀ THỦY TINH MÀU XANH DƯƠNG, MẠ VÀNG ĐẮP NỔI HOA CỔ ĐIỂN, BỘ BÌNH TRÀ THỦY TINH MÀU XANH LÁ, MẠ VÀNG ĐẮP NỔI HOA CỔ ĐIỂN

BỘ TRÀ SỨ 01-19

6,960,000 
HOA VĂN

PHÔI TRƠN

BỘ TRÀ SỨ 02-19

3,083,000 
HOA VĂN

PHÔI TRƠN

BỘ TRÀ SỨ 03-19

2,894,000 
HOA VĂN

PHÔI TRƠN

BỘ TRÀ SỨ 05-19

5,768,000 
HOA VĂN

PHÔI TRƠN

BỘ TRÀ SỨ 07-19

5,274,000 
HOA VĂN

PHÔI TRƠN

BỘ TRÀ SỨ 4-19

5,007,000 
HOA VĂN

PHÔI TRƠN

BỘ TRÀ SỨ CÔNG CHÚA HOÀNG TỬ LỚN

7,010,000 
HOA VĂN

PHÔI TRƠN

BỘ TRÀ SỨ CÔNG CHÚA HOÀNG TỬ NHỎ

4,967,000 
HOA VĂN

PHÔI TRƠN

BỘ TRÀ SỨ P1654-312S-1176-33300-3

3,113,000 
HOA VĂN

PHÔI TRƠN