Mạ vàng đắp nổi

BỘ BÌNH RƯỢU MẠNH 3887-1826

1,906,000 
HOA VĂN

BỘ BÌNH RƯỢU MẠ VÀNG, ĐẮP NỔI HOA CỔ ĐIỂN, VẼ MÀU HỒNG ĐỎ, BỘ BÌNH RƯỢU MẠ VÀNG, ĐẮP NỔI HOA CỔ ĐIỂN, VẼ MÀU XANH NGỌC BÍCH

Dung tích

500ml / 030ml

BỘ BÌNH RƯỢU MẠNH 3887-44665

Giá chỉ từ: 5,181,000 
HOA VĂN

BỘ BÌNH RƯỢU THỦY TINH MÀU ĐỎ, MẠ VÀNG ĐẮP NỔI HOA CỔ ĐIỂN 44665, BỘ BÌNH RƯỢU THỦY TINH MÀU XANH, MẠ VÀNG ĐẮP NỔI HOA CỔ ĐIỂN 44665

Dung tích

750ml / 060ml

BỘ BÌNH RƯỢU MẠNH 4KA09-1KC86

5,112,000 
HOA VĂN

BỘ BÌNH RƯỢU MẠ VÀNG, ĐẮP NỔI HOA CỔ ĐIỂN 25041-L59

Dung tích

800ml / 50ml

BỘ BÌNH RƯỢU MẠNH 90063-40149

1,940,000 
HOA VĂN

BỘ BÌNH RƯỢU MẠ VÀNG, ĐẮP NỔI HOA CỔ ĐIỂN, VẼ MÀU HỒNG XANH DƯƠNG, BỘ BÌNH RƯỢU MẠ VÀNG, ĐẮP NỔI HOA CỔ ĐIỂN, VẼ MÀU HỒNG XANH LÁ

Dung tích

750ml / 050ml

BỘ BÌNH RƯỢU MẠNH BOHEMIA TRADITION 38177-44665

Giá chỉ từ: 5,181,000 
Dung tích

750ml / 050ml

Màu sắc

,

BỘ BÌNH RƯỢU MẠNH BOHEMIA TRADITION 3887-40149

Dung tích

500ml / 050ml

BỘ BÌNH RƯỢU VANG 4001-43871

HOA VĂN

BỘ BÌNH THỦY TINH MÀU ĐỎ UỐNG RƯỢU VANG, MẠ VÀNG, ĐẮP NỔI HOA CỔ ĐIỂN

Dung tích

750ml / 150ml

BỘ BÌNH RƯỢU VANG M0001-43871

Giá chỉ từ: 6,549,000 
HOA VĂN

BỘ BÌNH RƯỢU THỦY TINH MÀU ĐỎ, MẠ VÀNG ĐẮP NỔI HOA CỔ ĐIỂN, BỘ BÌNH RƯỢU VANG THỦY TINH MÀU XANH DƯƠNG, MẠ VÀNG ĐẮP NỔI HOA CỔ ĐIỂN, BỘ BÌNH RƯỢU VANG THỦY TINH MÀU XANH LÁ, MẠ VÀNG ĐẮP NỔI HOA CỔ ĐIỂN

Dung tích

1400ml / 230ml

BỘ BÌNH RƯỢU WHISKY 305084-25015

3,666,000 
HOA VĂN

BỘ BÌNH RƯỢU WHISKEY MẠ VÀNG, ĐẮP NỔI HOA CỔ ĐIỂN 3R0730

Dung tích

750ml / 230ml

BỘ BÌNH RƯỢU WHISKY 4C745-2K936

7,796,000 
HOA VĂN

BỘ BÌNH RƯỢU MẠ VÀNG, ĐẮP NỔI HỌA TIẾT HOA CỔ ĐIỂN 25042-30

Dung tích

850ml / 340ml