Hiển thị tất cả 11 kết quả

Bình mài

BÌNH MÀI 80195, DÁNG LOE, PHA LÊ

5,737,000 
HOA VĂN

MÀI HỌA TIẾT HOA ĐỒNG TIỀN, PHÔI TRƠN

CHIỀU CAO

30.5cm

BÌNH MÀI 80469, DÁNG CẦU, PHA LÊ

3,780,000 
HOA VĂN

MÀI HỌA TIẾT HOA ĐỒNG TIỀN

CHIỀU CAO

18cm

BÌNH MÀI 80810, PHA LÊ, DÁNG TRỤ

1,485,000 
HOA VĂN

PHÔI TRƠN

CHIỀU CAO

22.5cm

BÌNH MÀI 80838, PHA LÊ, DÁNG CÚP

7,966,000 
HOA VĂN

MÀI HỌA TIẾT HOA ĐỒNG TIỀN

CHIỀU CAO

30.5cm

BÌNH MÀI 89001-99002 DÁNG LOE

Giá chỉ từ: 330,000 
HOA VĂN

MÀI HỌA TIẾT TRÁI THƠM, DÁNG LOE

CHIỀU CAO

20.5cm, 25cm

BÌNH MÀI 89001-99006 DÁNG LOE

Giá chỉ từ: 340,000 
HOA VĂN

BÌNH MÀI TIA, DÁNG LOE 99006

CHIỀU CAO

20.5cm, 25cm, 30cm

BÌNH MÀI 89001-99018 DÁNG LOE

Giá chỉ từ: 390,000 
HOA VĂN

MÀI TIA ĐAN CHÉO, DÁNG LOE 99008

CHIỀU CAO

20.5cm, 25cm, 30cm

BÌNH MÀI 89001-99030 DÁNG LOE

Giá chỉ từ:
HOA VĂN

BÌNH TRƠN HỌA TIẾT LỐC XOÁY, DÁNG LOE, MÀI HỌA TIẾT TIA LỐC XOÁY, DÁNG LOE

CHIỀU CAO

25cm, 30cm

BÌNH MÀI 89002-99006 DÁNG TRỤ

Giá chỉ từ: 340,000 
HOA VĂN

MÀI HỌA TIẾT 6 CÁNH QUẠT, DÁNG TRỤ

CHIỀU CAO

20cm, 25cm

BÌNH MÀI 89002-99018 DÁNG TRỤ

Giá chỉ từ: 340,000 
HOA VĂN

MÀI TIA ĐAN CHÉO, DÁNG TRỤ ĐỨNG 99008

CHIỀU CAO

20cm, 25cm

BÌNH MÀI 89002-99030 DÁNG TRỤ

Giá chỉ từ: 522,000 
HOA VĂN

BÌNH MÀI TIA, DÁNG TRỤ

CHIỀU CAO

25cm, 30cm