Ly rượu vang chân táo 40149

Bình mạ vàng 89001-99001

Bộ bình trà thủy tinh màu 9119

Bộ bình rượu 4001-43871

Thố pha lê hình trái tim 57400-57000-130

Tô thủy tinh tròn giọt nước 6K878-99J52

Đèn chùm 30 bóng

Bộ bình nước 16634-25015